Det är två medarbetare som har blivit smittadede och har jobbar på Ljungsbro skola oc

LINKÖPING
  lin24.se  


Datum: 6 Jun 2023

Det är två medarbetare som har blivit smittadede och har jobbar på Ljungsbro skola oc
Följande artikel har linköpings kommun skrivit på sin informations sida!** Linköpings kommun skriver följande!
Det är två medarbetare som har blivit smittadede och har jobbar på Ljungsbro skola och Blästadsskolan.
– Nu låter vi Smittskyddsenheten göra sitt jobb och precis som tidigare agerar vi i enlighet med ansvariga myndigheters rekommendationer. Fortfarande är det som gäller att den som är helt frisk ska gå till skolan som vanligt och den som är sjuk ska stanna hemma, säger utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör Anders Jolby.
Vårdnadshavare och personal har blivit informerade om situationen. Båda skolorna kommer att vara stängda i helgen för extra städning. I Ljungsbro kommer även idrottshallen att vara stängd för verksamhet under helgen.Barn, elever och medarbetare som har milda symtom så som hosta, snorighet och feber ska stanna hemma. Personen ska stanna hemma så länge man har symtom och två dagar efter tillfrisknande.

– Vi har planerat för det här länge och är väl rustade att hantera det. Vårt fokus är att säkra viktiga funktioner i välfärden, säger utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör Anders Jolby.

Smittskyddsenheten inom Region Östergötland ansvarar för att göra bedömningar av vilka som berörs av provtagning.

– Coronaviruset visar sig för de allra flesta vara en luftvägsinfektion och det vanligaste är en lättare symtombild. Den äldre gruppen förväntas bli sjukare men det beror just på ålder och ofta redan underliggande sjukdomar, säger Britt Åkerlind, smittskyddsläkare Region Östergötland.

– Alla i samhället måste nu samverka och ta det ansvar man kan. Den nationella uppmaningen är att försöka hindra smittspridning så gott det går. Vad du som individ kan göra är att inte gå till jobbet eller skolan när du är sjuk, tänka på handhygien, vara noga med att hosta och nysa i armvecket och undvika att träffa andra när du har symtom, säger smittskyddsläkare Britt Åkerlind.

Kommunens förskolor och skolor håller öppet som vanligt och följer ansvariga myndigheters rekommendationer.

Elever eller vårdnadshavare som har generella frågor om coronaviruset hänvisas till telefonnummer 113 13. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

https://www.linkoping.se/nyheter/nyheter/tva-coronafall-pa-skolor-i-linkoping/

 Datum: 2020-03-13 21:24:38
( VETENSKAP )ANSLAGSTAVLAN