Grundläggande skyddsåtgärder mot det nya koronaviruset

LINKÖPING
  lin24.se  


Datum: 6 Jun 2023

Grundläggande skyddsåtgärder mot det nya koronaviruset
Grundläggande skyddsåtgärder mot det nya koronaviruset! WHO rekommenderar följande!

1- Tvätta händerna ofta

Rengör händerna regelbundet och noggrant med en alkoholbaserad handgnugga eller tvätta dem med tvål och vatten.
Tvätta händerna med tvål och vatten eller använda alkoholbaserad handgnidning dödar virus som kan vara på dina händer.

2- Behåll social distans
Håll minst 1 meters avstånd mellan dig själv och alla som hostar eller nyser.
När någon hostar eller nysar sprayar de små vätskedroppar från näsan eller munnen som kan innehålla virus.
Om du är för nära kan du andas in dropparna, inklusive COVID-19-viruset om personen som hostar har sjukdomen.

3- Undvik att röra ögon, näsa och mun
Varför? Händerna berör många ytor och kan plocka upp virus. När händerna är förorenade kan överföra viruset till dina ögon, näsa eller mun. Därifrån kan viruset komma in i kroppen och kan göra dig sjuk.

4- Andningshygien
Se till att du och människorna omkring dig följer god andningshygien. Detta innebär att du täcker din mun och näsa med din böjda armbåge eller vävnad när du hostar eller nyser. Kassera sedan den använda vävnaden omedelbart. Droppar sprider virus. Genom att följa god andningshygien skyddar du människorna runt dig från virus som förkylning, influensa och COVID-19.

5- Om du har feber, hosta och andningssvårigheter, sök tidigt medicinsk vård
Stanna hemma om du känner dig illa. Om du har feber, hosta och andningssvårigheter, kontakta läkare och ring i förväg. Följ anvisningarna från din lokala hälsomyndighet. Nationella och lokala myndigheter kommer att ha den mest uppdaterade informationen om situationen i ditt område. Om du ringer i förväg kan din vårdgivare snabbt leda dig till rätt vårdinrättning. Detta kommer också att skydda dig och hjälpa till att förhindra spridning av virus och andra infektioner.

 

admin_corona_who_map


Datum: 2020-03-21 18:21:48
( VETENSKAP )ANSLAGSTAVLAN